Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Fairy Books

Fantasy books for Believers

Blog


overzicht:  volledig / samenvatting

The Give-Away-Elve

Geplaatst op 4 februari, 2021 om 5:15

‘How is this even possible? I have gone through so much effort and yet, there is not even a single thank you!’ This is a struggle many of us deal with in everyday life. The character in my story was no different. Read along because the best part is yet to come...

The give-away-Elve gave away all she had, every single day. Even the very best of her. Everything she owned, all she loved to do, she gave it all away. Anything to get a tiny bit of acknowledgment. If only the impos...

Lees de volledige post »

Het Geef-Elfje

Geplaatst op 4 februari, 2021 om 5:10

‘Hoe kan dit nu? Ik heb zo veel moeite gedaan en ik krijg er zelfs geen dank je wel voor terug!’

een verzuchting die velen onder ons hebben. Zo ook het personage in mijn verhaal. Hier komt het mooie stuk. Lees en leef mee…

Het geef-Elfje gaf elke dag het beste van zichzelf. Zelfs het allerbeste. Alles wat ze had, alles wat ze graag deed, alles wat ze bezat, gaf ze weg. Alles, als toch maar iemand haar erkenning zou geven. Als toch maar het onmogelijke waarheid ko...

Lees de volledige post »

The Year of 2020 according to Nissa

Geplaatst op 3 oktober, 2020 om 15:25

The future started in 2020

for some a blessing, to others a curse

situations arose, eventful and plenty

did it open your heart or just empty your purse?

If there is one thing I truly learned

it is never to take anything for granted

To struggle for the life I once yearned

has gotten me on the path to the future I wanted

Looking around me, there is plenty I see

lots to evolve if we want to survive

So emerge from your strength, you are ...

Lees de volledige post »

Het jaar 2020 volgens Nissa

Geplaatst op 3 oktober, 2020 om 15:10

Het klinkt als futuristisch en heel erg ver weg

voor sommigen een zegen, voor anderen een vloek

heb jij het beter of slechter gehad op jouw nieuwe weg

zie je door alles heen wat je hart echt zoekt?

Ik heb alvast uit dit jaar al geleerd

om nooit iets als vanzelfsprekend te beschouwen

met nuchter denken blijkt niks verkeerd

in de toekomst moet je blijven vertrouwen

Als ik kijk naar anderen rondom mij

zal er nog veel gaan moeten evolueren

...
Lees de volledige post »

The Flow of Life

Geplaatst op 24 september, 2019 om 8:40
A warm hello to my sweet readers, As many of you might know, I have two lives. Daytime I work as a Customer Service Representative, making each client feel unique. After working hours, I am a partner, mother of four and - of course - a writer. When an inbalance occurs in one of these areas, one notices which fragile balance life holds for us. It is said that successful people bend inbalance to create strength. That is exactly what I did. As from November, I will be able to advertise more, cr... Lees de volledige post »

Vloeien daar waar het leven me brengt

Geplaatst op 24 september, 2019 om 8:40
Hallo mijn lieve lezers, Zoals velen onder jullie weten, heb ik twee levens. Overdag ben ik een medewerkster op een klantendienst, die ervoor zorgt dat klanten een uniek gevoel krijgen. 's Avonds ben ik partner, moeder van vier en schrijfster. Als er een onevenwicht ontstaat op één van die plaatsen, merk je pas wat een broos evenwicht dit alles vormt. Men zegt dat de succesvolle mensen onevenwicht ombuigen naar sterkte. Dat heb ik ook gedaan. Vanaf begin november kan ik meer reclame maken... Lees de volledige post »

Reizen

Geplaatst op 22 augustus, 2019 om 15:00

Men zegt dat je de mooiste reis maakt op het moment dat je thuiskomt, omdat je dan pas het contrast ziet tussen de omgeving waarin je vertoefd hebt, en de omgeving waarin je dagelijks leeft. Voor mij komt dit altijd met vertraging, omdat ik kan blijven hangen in het sprookje van de reis dankzij de foto's die er genomen werden. Tien bladzijden sinds we terug zijn. Mijn mooiste reis is doorheen mijn bladzijden. Niet zozeer het aantal, wel het wringende gevoel dat ervoor zorgt dat ik blijf cre&#...

Lees de volledige post »

Travels

Geplaatst op 22 augustus, 2019 om 14:30

One says you arrive at the peak of your journey when you come home, as you observe the contrast between the environment you have been in, and the environment you spend your daily life in. To me, this comes with a delay, because I can linger in the fairy tale of the journey, thanks to the pictures which were taken there. Ten pages were created since we got back. My greatest journey is through my pages. Not as much the number, but the wrenching feeling which keeps me creating, in order to stop ...

Lees de volledige post »

Fairy tale or non-sense?

Geplaatst op 10 juli, 2019 om 15:40

Friday before the International Day of the Fairy Tale, this conversation took place.

"Sometimes I admire how people can have such imagination."

"Why do you say that? Don't you have dreams or magical thoughts of your own?"

"To me, life is what it is. What you see, is what you get. I can't summon or create anything else. I respect people who can but I am not one of them."

"How do you get motivated? What makes you get out of bed in the morning, ready to start a fresh day?...

Lees de volledige post »

Sprookje of flauwekul?

Geplaatst op 10 juli, 2019 om 15:35

De vrijdag voor de Internationale Dag van het Sprookje, vond deze conversatie plaats.

"Soms vind ik het knap hoe mensen zo veel fantasie kunnen hebben."

"Waarom vind je dat? Heb je zelf geen dromen of fantastische gedachten?"

"Voor mij is het leven wat het is. Wat je ziet, dat is er. De rest kan ik niet oproepen. Ik heb wel respect voor mensen die het kunnen maar ik niet."

"Hoe motiveer je je dan? Wat zorgt dat je 's morgens opstaat en zin krijgt in de dag, in het leve...

Lees de volledige post »

Succellus spreekt...

Geplaatst op 18 juni, 2019 om 0:05

"Als mijn wortels de aarde beroeren,

mijn kruin eeuwige wijsheid verspreidt,

laat je door verhalen vervoeren,

kijk waartoe het pad je leidt.


Verschoning voor de Oude taal,

ter ere van Nissa enkel nu met rijm.

Gefascineerd door mensen allemaal,

verhaal me hoe jullie dagen zijn.


Waar donkerte heerst, verspreiden wij Licht,

dus laat mijn stengels jouw verdriet vervloeden

zodat vanaf heden op je aangezicht

a...

Lees de volledige post »

Succellus speaks...

Geplaatst op 17 juni, 2019 om 23:05

"If my great roots may touch the earth

the leaves of crown take wisdom beyond

let stories guide you away from hurt

where creatures and nature all bond


Forgiveness for my language old

in Nissa's honour I shall rhyme no more.

Fascinate me, your adventures unfold

enchant me with what moves you to your core.


Where Darkness reigns, we spread the Light

black is conquered by the Sun

let fear and hurt forever glide

Lees de volledige post »

Weg van de wereld

Geplaatst op 10 juni, 2019 om 20:10


Al wat hard is zal een Elf schaden

hard geluid, gemene woorden, fel licht

enkel zuivere pure liefde in alle daden

tovert een glimlach op ons gezicht


Felle prikkels zorgen voor pijn

dan kruipen we weg, een stukje van ons gaat dood

de wereld van mensen laat ons nooit onszelf zijn

dus verschuilen we pijn, tranen en ademnood


Liever nog eenzaam en dagen alleen

dan marteling van een wereld zo scherp als een me...

Lees de volledige post »

Rss_feed